Добре дошли в този сайт, който е собственост на и се управлява от BioClin и / или дъщерни дружества, филиал на BioClin или свързано дружество (в тези Условия за ползване “BioClin” се отнася общо за BioClin, Inc. и неговите дъщерни дружества, филиали и свързани дружества) (“сайтът”). BioClin поддържа сайта като услуга към неговите посетители, при спазване на следните правила и условия за ползване на сайта (“Условия за ползване”). При използване на сайта, вие приемате Правилата за ползване; ако не сте съгласни с Условията за ползване, не можете да използвате сайта. BioClin си запазва правото да променя съдържанието на сайта и тези Условия за ползване периодично, без предизвестие.
Използване на съдържанието на сайта
Можете да разглеждате, изтегляте и отпечатвате съдържание от сайта при следните условия: (а) съдържанието може да се използва единствено за информационна цел; и (б) съдържанието не може да бъде променяно или преправяно по какъвто и да е начин. Вие не можете да публикувате, да разпространявате, да изготвяте производни произведения, или да използвате съдържанието по друг начин, различен от изрично разрешените тук.

Нямате право да използвате каквито и да било техники, за да присвоите дадена търговска марка, лого или друга защитена информация (включително изображения, текст, оформление на страницата, или форма) на BioClin без изричното писмено съгласие на BioClin. Не може да използвате каквито и да било мета тагове или друг “скрит текст”, използващи името или търговските марки BioClin, без изричното писмено съгласие на BioClin. Не може да използвате никакви лога или други фирмени графики или търговски марки на BioClin, като част от линка, без изрично писмено разрешение.

Вие не придобивате никакво право на собственост върху каквото и да е съдържание в сайта. Всяко неоторизирано използване може да доведе до правни действия от страна на BioClin.

Всякакви изявления, съдържащи се в сайта, относно бъдещите перспективи на BioClin са “прогнозни изявления” съгласно Федералните закони за ценни книжа. Няма никаква гаранция, че бъдещите резултати ще бъдат постигнати и действителните резултати могат да се различават съществено от прогнози, оценки и обобщена информация, съдържащи се в сайта. Важни фактори, които биха могли да доведат до това реалните резултати да се различават съществено, включват, но не се ограничават до фактори, обсъдени в SEC регистрите на BioClin.
Отзиви, коментари, съобщения и друго съдържание
Вие може да публикувате коментари и да предоставяте друго съдържание, стига то да не е неприлично, противозаконно, заплашително, или клеветническо и стига да не не се намесва в личния живот или да нарушава интелектуалната собственост на трети страни. Освен това, такова съдържание не може да съдържа софтуерни вируси, масови писма, верижни писма, или каквато и да е форма на “спам”. Не може да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за друг човек или обект, или по друг начин да заблуждавате по отношение на произхода на информацията.

С изпращането на информация, вие давате на BioClin неизключително, безвъзмездно, постоянно, неотменмо и напълно подлежащо на прехвърляне право да възпроизвежда, използва, променя, публикува, адаптира, превежда, създава производни произведения, да разпространява и показва такова съдържание в целия свят във всякакви медии. С изпращането на информация, вие също така декларирате и гарантирате, че съдържанието е точно; че притежавате или имате разрешение за използване на съдържанието, което представяте; и че използването на съдържанието няма да причини вреда на никое физическо или юридическо лице.
Продукти и услуги, предлагани на сайта от BioClin
BioClin предлага продукти и услуги на сайта. Когато се запишете за получаване на продукт или услуга от BioClin на сайта, вие приемате конкретното споразумение, приложимо за този продукт или услуга. Използването на такъв продукт или услуга, предлагана на сайта, се управлява от сроковете и условията в споразумението за този продукт или услуга, с изключение на предвиденото в това споразумение. BioClin не гарантира, че всяко описание на продукта или съдържание, съдържащи се в този сайт, са точни, актуални и надеждни, пълни и без грешки.

BioClin се стреми да работи с партньорите и потребителите коректно и професионално. В случай на оплаквания, BioClin се стреми да решава възникналите проблеми по възможно най-цивилизован и приятелски начин. В редките случаи, когато се изисква намеса от трета страна, моля, свържете се с платформата за разрешаване на онлайн дискусии: ODR (Online Dispute Resolution)-platform